Kesim Besi Yemi

50 KG

Açıklama

  • Orta dereceli besi performansı istenen sığırlarda kullanılır.
  • Besinin canlı ağırlığı 350 kg'ın üzerine çıktığında tahıl ilavesi ile kullanılması tavsiye edilir.

Özellikleri

  • Tahıl ilavesi ile kullanıldığında yemin ete dönüşüm oranının yüksek olması
  • Lezzetli ve iştah açıcı olduğundan besi sığırlarınca sevilerek tüketilmesi
  • Sindirilebilirliğinin yüksek olması
  • Uygulanan işlemler sayesinde işlenmemiş tahıllarda görülebilen yabancı madde, küf ve toksin oluşumu gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi
  • Rasyonun vitamin, mineral ve enerji içeriğinin dengeli bir şekilde hazırlanmasından dolayı asidoz ve ayak problemleri gibi performans düşürücü durumlara karşı koruyucu etkiye sahip olması şeklinde sıralanabilir.
Top