Anadolu Besi Yemi

BİTİRME - 50 KG

Açıklama

  • Besi sonu performansını maksimuma çıkarmak için hazırlanmış enerji, protein vitamin ve mineral gibi tüm besin ögeleri bilgisayar ortamında dengelenmiş mükemmel bir yemdir.
  • Besin içeriğinin çok kuvvetli olması nedeni ile ilave tahıl kullanılmasına gerek yoktur.

Özellikleri

  • Besi sonundaki kas gelişimini yağlanmaya sebep olmadan sağlaması
  • Yüksek enerjili bir içeriğe sahip olduğundan kısa sürede hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlaması
  • Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir rasyona sahip olması
  • Rasyonun vitamin, mineral ve enerji içeriğinin dengeli bir şekilde hazırlanmasından dolayı asidoz ve ayak problemleri gibi performans düşürücü durumlara karşı koruyucu etkiye sahip olması şeklinde sıralanabilir.
Top