SÜT YEMLERİ

BEŞLERİN SIĞIR SÜT YEMİ :

Süt hayvancılığı daha hassas ve daha itinalı olmayı gerektirir. Çünkü süt hayvanları daha nazlı ve daha seçicidir. Bu yüzden süt hayvanlarının beslenmesinde daha titiz ve itinalı olmak gerekir. Beşler Yem Fabrikası hayvanların ırkı, süt verimi, laktasyon dönemi, hayvanın yaşı gibi unsurları göz önünde bulundurarak süt yemi çeşitlerini çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur.

Yerli ve melez ırklarda tercih edilen yem çeşididir. Süt verimi düşük olan hayvanların süt verimini arttırmak için ilk basamak olarak bu yem ile başlanılması önerilmektedir. Beşlerin sığır süt yemi ilk defa kullanılacaksa ilk 10 gün alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Günlük verilecek Beşlerin sığır süt yemi miktarı; süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Teorik olarak hayvanın canlı ağırlığının %2'si kadar süt yemi ve bol miktarda silaj kullanılmalıdır.


SIĞIR SÜT YEMİMİN FAYDALARI:

Özel olarak düzenlenmiş formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi yem maddelerinin besin maddesi eksikliklerini giderir. Daha dengeli bir beslenme, maksimum performans ve karlılık sağlar. Süt verimini arttırır. Gizli kızgınlık , kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır. Kendine has karbonhidrat yapısı ile ketozis riskini azaldır.


BEŞLERİN SÜPER SÜT YEMİ :

Beşler Yem Fabrikası'nın mühendisleri tarafından özel olarak üretilmiş bir yem çeşidi olup zengin içeriği ve iddalı sonuçları ile siz çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Beşlerin süper süt yemi yoğun saha çalışmaları sonucunda hizmet sunulan bölgeye hakim hayvan ırklarına göre özel olarak hazırlanmıştır.

Doğum öncesi 20.gününden başlanarak kuru dönemin ilk haftasına kadar devam edilir. Süt verimi; Beşlerin süper süt yemi ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Verilecek yem miktarı günlük en az 6-8kg olmakla birlikte bol miktarda mısır yada buğday silajı kullanılmaladır. En iyi sonucu alabilmek için Beşlerin süper süt yemi ile birlikte silaj ve kuru ot verilmelidir.


SÜPER SÜT YEMİNİN FAYDALARI

Erken sağım döneminde (ilk 100 gün) aşırı kilo kaybına engel olur. Beslenmeye bağlı kızgınlık göstermeme, sakin kızgınlık ve embriyonik ölümlere bağlı düzensiz kızgınlık gösterme gibi problemleri ortadan kaldırır. Yumurtalık risklerini ortadan kaldırır. Vücut direncini artırarak doğum sonrası görülen rahim iltihabı (metritis) ve meme iltihabı (mastitis) riskini azaltır. Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar. İneklerin doğum sonrası ilk 50 günde en az bir kez kızgınlık göstermesini sağlar. Doğum sonrası eşin (sonun) atılmasını kolaylaştırır. Beslenmeye bağlı ayak hastalıkları riskini azaltır. Ketozis ve süt humması riskini azaltır. Yaz aylarında görülen ısı stresini ve olumsuz etkilerini azaltır.


SÜT YEMLERİ