client-1
client-2
client-3
client-4
client-5
client-1
client-2
client-3
client-4
client-5100persent
ÇİFTÇİ EL KİTABINDAN

BUZAĞI BÖLÜMÜ

Yeni doğan buzağılara ilk 4 gün 3-5 lt arasında olmak üzere az ama sık sık ağız sütü (Kolostrum) verilmelidir. Ağız sütünün peşine günde 4-6 lt arasında ana sütü ile devam edilmelidir. 15. günden itibaren 0.5kg ile 1kg arasında Buzağı başlangıç yemi ve az miktarda mevsim uygunsa taze yeşil ot mesvim uygun değilse ince kuru ot verilmelidir. Ana sütü ilk 50 gün verilmeli 50. günden itibaren anasütü kesilmeli ve buzağı 90 günlük oluncaya kadar buzağı başlangıç yemi ve kuru ot ile devam edilmelidir.

DEVAMI...
100persent
ÇİFTÇİ EL KİTABINDAN

BESİ BÖLÜMÜ

Bu dönemde Beşlerin sığı4r besi yemi kullanılması önerilmektedir. Eğer Beşlerin sığır besi yemi ilkt defa kullanılacaksa 10 günlük bir alıştırma peryodu uygulanmalıdır. Bu dönem boyunca sığırlara günlük canlı ağırlığının %2'si kadar beşlerin sığır besi yemi verilmeli (örneğin 300kg gelen bir sığıra günlük 6kg yem verilmelidir). Bu dönemde rasyon kuru ot, az miktarda saman, kuru küspe, kepek gibi besin maddeleri ile desteklenmelidir.

DEVAMI...
100persent
ÇİFTÇİ EL KİTABINDAN

DÜVE BÖLÜMÜ

Ekonomik ve karlı bir süt hayvancılığının ilk şartı kaliteli ve bakımlı düvelerden geçmektedir. 6 ayını doldurmuş dişi sığırların Beşlerin düve yemi ile beslenmesi önerilir. Beşlerin düve yemi ilk defa kullanılacaksa 10 günlük bir alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Beşlerin düve yemine 180 günlük iken başlanıp gebeliğin ilk 3 ayına kadar devam edilmelidir. Damızlık adayı olan kültür yada melez ırk tüm hayvanlarda günde en az 3kg ile 5kg arasında kullanılmalıdır. Ayrıca hayvanın yeme olan rağbetine göre miktar artırılabilir.

DEVAMI...
100persent
ÇİFTÇİ EL KİTABINDAN

SÜT BÖLÜMÜ

Yerli ve melez ırklarda tercih edilen yem çeşididir. Süt verimi düşük olan hayvanların süt verimini arttırmak için ilk basamak olarak bu yem ile başlanılması önerilmektedir. Beşlerin sığır süt yemi ilk defa kullanılacaksa ilk 10 gün alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Günlük verilecek Beşlerin sığır süt yemi miktarı; süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Teorik olarak hayvanın canlı ağırlığının %2'si kadar süt yemi ve bol miktarda silaj kullanılmalıdır.

DEVAMI...
100persent
ÇİFTÇİ EL KİTABINDAN

GEBELİK DÖNEMİ

İlk defa gebe kalan hayvanlara gebeliğin 3.ayından sonra verilmelidir. İkinci yada daha fazla gebelikteki hayvanlara ise 5.aydan sonra verilmelidir. Beşlerin gebe düve yemi ilk defa kullanılıyorsa 15 günlük bir alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Günlük tüketim miktarı ise hayvanın tahmini canlı ağırlığının %2'si kadar olmalıdır.

DEVAMI...