DÜVE BÖLÜMÜ

DÜVE BAKIMI VE BESLENMESİ :

Ekonomik ve karlı bir süt hayvancılığının ilk şartı kaliteli ve bakımlı düvelerden geçmektedir. 6 ayını doldurmuş dişi sığırların Beşlerin düve yemi ile beslenmesi önerilir. Beşlerin düve yemi ilk defa kullanılacaksa 10 günlük bir alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Beşlerin düve yemine 180 günlük iken başlanıp gebeliğin ilk 3 ayına kadar devam edilmelidir. Damızlık adayı olan kültür yada melez ırk tüm hayvanlarda günde en az 3kg ile 5kg arasında kullanılmalıdır. Ayrıca hayvanın yeme olan rağbetine göre miktar artırılabilir.


DÜVE YEMİNİN FAYDALARI :

* Beşlerin düve yemi hayvanları hem iyi bir gebeliğe hemde iyi ber süt verimine hazırlamak için üretilmektedir. Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı olur. Döl verimini arttırıp, doğurganlık üzerine olumlu etkisi vardır. Hayvanın arzu edilen cidago ve canlı ağırlığa ulaşmasını sağlar. Yumurtalığın zamanında olgunlaşmasını sağlar.


DÜVE YEMLERİ