BESİ BÖLÜMÜ

BESİ BAŞI DÖNEMİ:

Besi türü ve beslenen hayvan ne olursa olsun besi süresi eşit zamanlı 3 aşamada tamamlanır. Bu aşamalar: Besi Başı, Besi Ortası, Besi Sonu, Beşlerin Yem bu aşamalar için ayrı ayrı yem üreterek siz besicilerin daha kazançlı ve ekonomik bir hayvancılık yapmanızı hedeflemektedir.

Bu dönemde Beşlerin sığı4r besi yemi kullanılması önerilmektedir. Eğer Beşlerin sığır besi yemi ilkt defa kullanılacaksa 10 günlük bir alıştırma peryodu uygulanmalıdır. Bu dönem boyunca sığırlara günlük canlı ağırlığının %2'si kadar beşlerin sığır besi yemi verilmeli (örneğin 300kg gelen bir sığıra günlük 6kg yem verilmelidir). Bu dönemde rasyon kuru ot, az miktarda saman, kuru küspe, kepek gibi besin maddeleri ile desteklenmelidir.


SIĞIR BESİ YEMİMİN FAYDALARI

Hızlı bir şekilde canlı ağırlık artışı sağlamak için formüle edilmiştir. Zengin besin içeriği ile karkas kalitesi ve randıman üzerine olumlu etki yapar. Harici olarak vitamin mineral ve bunlara benzer besin madde ilavelerine gerek kalmaz. Rahat, kazançlı ve ekonomik bir besicilik için zemin hazırlar. Bu dönemin sonunda Beşlerin süper besi yemine geçilmesi önerilmektedir.


BESİ ORTASI DÖNEMİ

Besi başı dönemini tamamlayan sığırlarda Beşlerin süper besi yemine geçilmesi ile birlikte saman, küspe gibi maddelerin sayondan çıkarılması ya da azaltılması gerekir. Arzu edilirse, tüm besi bu yem ile tamamlanabilinir. Sığırlara canlı ağırlığının %2'si kadar bir miktarla başlanmalı ve hayvanların yeme olan rağetine göre miktar artırılabilir. Harici vitamin-mineral yada enzeri maddelerin ilavesine gerek yoktur.


SÜPER BESİ YEMİNİN FAYDALARI

Hızlı bir şekilde canlı ağırlık artışı sağlar. Yoğun bir şekilde kullanıldığında kesim olgunluğuna çabuk ulaşmasını sağlar. Zengin besin madde içeriği ile karkas kalitesine ve randımanı üzerine olumlu etki yapar. Besi üzerinde son derece etkili ve ittalı bir yem çeşididir. Harici bir katkı maddesine gerek yoktur. Döl verimi üzerine olumlu etki sağlar. Bu dönemden sonra besi sonu dönemi gelmektedir ve Beşlerin kesim besi yemi önerilmektedir.


BESİ SONU DÖNEMİ :

Besi ortası döneminden sonra kesimi yaklaşmış hayvanlara Beşlerin kesim besi yemi ile devam edilmesi önerilmektedir. Bu dönemde besi sığırlarına en az, canlı ağırlıklarının %2'si kadar verilmeli ve sığırların yeme olan rağbetine göre oran artırılmalıdır. Bu dönemde mümkün olduğu kadar saman, kepek, kuru küspe, yaş pancar posası gibi besin maddelerinin rasyonadan çıkarılması yada çok az yer verilmesi önerilmektedir. Yem içerik olarak çok ağır ve zengin olduğu için ilk defa kullanılacaksa 10 günlük alıştırma periyodu uygulanmalıdır. Bu yem ile kesim olgunluğuna ulaşan besi sığırları kesim işlemi sonunda üreticisinin yüzünü güldürmektedir.


KESİM BESİ YEMİNİN FAYDALARI :

Beşlerin kesim besi yemi; Beşler Yem Fabrikası'nın mühendisleri tarafından yapılan laboratuvar ve saha çalışmaları sonucu geliştirilmiş, rasyon muhtevası son derece zengin olan iddialı bir yem çeşididir.

Belli bir olgunluğa ulaşmış olan besi sığırlarını, hızlı bir canlı ağırlık artışı ile kesim olgunluğuna ulaştırır. İçerik olarak çok zengin olup, harici bir katkı maddesine gerek yoktur. Beşlerin kesim besi yemi, damızlık olarak beslenen erkek boğalara verilmesi ile etkili sonuçlar elde edilmiştir. Damızlık boğalarda, döl verimini ve vücut kondisyonu üzerinde mükemmel sonuçlar sağlanmış olup, maksimum performans elde edilmiştir.


BESİ YEMLERİ